test

O nas

Działalność spółki koncentruje się na badaniu sprawozdań finansowych, usługowym prowadzeniu księgowości, obsłudze kadr i płac oraz doradztwie ekonomiczno-finansowym. Ponadto oferujemy usługi w zakresie opracowania wniosków kredytowych wraz z pomocą w uzyskaniu kredytu, rozliczania inwestycji, opracowywania biznes planów, doradztwa w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości oraz prowadzenie postępowań likwidacyjnych i upadłościowych.

  

Jesteśmy wypisani na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 513. Kwalifikacje naszych księgowych potwierdzają zaświadczenia i certyfikaty uprawniające do usługowego prowadzenie ksiąg rachunkowych o nr 27098/01 i nr 17781/2007 wydane przez Ministerstwo Finansów.

Spółka jest ubezpieczona w PZU SA od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu.

 

raport zgodnie z art. 88 ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie - rok 2011

raport zgodnie z art. 88 ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie - rok 2012

raport zgodnie z art. 88 ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie - rok 2013

raport zgodnie z art. 88 ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie - rok 2014

raport zgodnie z art. 88 ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie - rok 2015


Copyright © 2008 Kancelaria Biegłych Rewidentów "AKTYWA" designed by Agencja interaktywna Wrocław