test

Badanie sprawozdań finansowych

Zatrudniamy biegłych rewidentów o wysokich kwalifikacjach zawodowych i długoletniej praktyce w działalności finansowo-księgowej.

Przy badaniu sprawozdań biegli kierują się normami zawodu biegłego rewidenta, zasadami kodeksu etyki zawodowej, jak również międzynarodowymi standardami technik badania. Długoletnie doświadczenie zawodowe i praktyka na stanowiskach głównych księgowych, dyrektorów finansowo-księgowych i ekonomicznych oraz zdobyta wiedza teoretyczna, która permanentnie jest pogłębiana, gwarantuje profesjonalne wykonanieusług. Uzyskana praktyka w prowadzeniu i rozliczaniu podmiotów gospodarczych, które realizują współpracę z kontrahentami zagranicznymi (Niemcy, Czechy, Holandia, Anglia) pozwala na pełne wykorzystanie przez biegłych europejskich standardów technik badania i nawiązania właściwej współpracy w zakresie rachunkowości i finansów.
Biegli rewidenci posiadają znajomość obsługi programów komputerowych, w tym również systemów finansowo-księgowych między innymi takich firm jak: Teta SA, Yuma.
Biegły rewident jest dla badanego podmiotu gospodarczego dyspozycyjny począwszy od podpisania umowy do końca jej realizacji.
Sporządzone przez Kancelarię „AKTYWA” raporty są weryfikowane przez biegłych rewidentów, co zapewnia wysoką jakość naszych usług.
W trakcie badania służymy pełnym doradztwem ekonomiczno- finansowym i nie ograniczamy się jedynie do stwierdzeń faktów, ale na bieżąco wskazujemy nieprawidłowości i poprawność stosowania zapisów księgowych. Badanie sprawozdań finansowych jest prowadzone w oparciu o opracowaną przez spółkę ”Aktywa” dokumentację badania sprawozdań finansowych, obejmującą wstępny etap badania, analizę i ocenę systemów ewidencji i kontroli wewnętrznej oraz badanie zasadnicze wraz z  wnioskami z badania do opracowania raportu i opinii z badania.

Copyright © 2008 Kancelaria Biegłych Rewidentów "AKTYWA" designed by Agencja interaktywna Wrocław